Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Basidiomycota -> classis Agaricomycetes -> ordo Polyporales -> familia Polyporaceae

Vrsta

Latinski naziv

Lentinus tigrinus (Bull.) Fr.

Srpski naziv

vrbovača, vrbina žilavka


Opis vrste

Šešir 2-10 cm širok, povijen, s levkastim udubljenjem iznad drške; na krem podlozi smeđkaste čehice sve gušće prema centru; rub je tanak, ponekad rascepljen, podvijen i talasast kod starijih. Listići gusti, uski, nisko silazeći, sa testerastom oštricom, beličasti, zatim boje pavlake sa narandžastim odsjajem. Otisak spora je beo ili žućkast.Drška: 1-5 x 0,2-0,8 cm, puna, žilava, vlaknasta, zakrivljena, načičkana prolaznim zrnastim ljuščicama. Meso belo, tanko, elastično, žilavo; ukus oštar, miris blag. Stanište: Raste u skupinama ili svežnjićima od kasnog proleća do jeseni, na deblima ili panjevima listopadnog drveća (vrbe, topole, bukve, breze). Dosta je česta. Upotreba: Mlada je jestiva. (tekst: Siniša Radić i Milorad Jevremović "Samonikle gljive")
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u Srbiji