Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Bryophyta -> classis Bryopsida -> ordo Pottiales -> familia Pottiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Aloina rigida (Hedw.) Limpr.

Srpski naziv


Opis vrste

Čest na sunčanimPreporučeni sadržaji na internetu
[ Ne postoje reference za izabranu vrstu. ]

Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u Srbiji