Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Bryophyta -> classis Bryopsida -> ordo Grimmiales -> familia Grimmiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm.

Srpski naziv

Seda listača


Opis vrste

Kosmopolitna pionirska i česta vrsta kamenjara (i na krečnjaku).Preporučeni sadržaji na internetu
[ Ne postoje reference za izabranu vrstu. ]

Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u Srbiji
Smrtovnice Osmrtnice