Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Bryophyta -> classis Bryopsida -> ordo Leucodontales -> familia Hedwigiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv.

Srpski naziv


Opis vrste

Na kamenjuPreporučeni sadržaji na internetu
[ Ne postoje reference za izabranu vrstu. ]

Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u Srbiji