Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Bryophyta -> classis Bryopsida -> ordo Hypnales -> familia Thuidiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener

Srpski naziv

Tanka zubača


Opis vrste

Biljke iz ovog roda imaju karakterističan habitus listova, koji su zbijeno crepasto raspoređeni i liče na zubiće (ime roda). Zbog ove odlike u nekim jezicima čak imaju narodni naziv "mahovina vučji zub" a npr. u nemačkom "lažni zub, ili koji imitira izgled zuba" (Trugzahnmoos).
Ova vrsta je umereno krupna, oko 2 do 4 cm visoka, obrazuje žuto-zelene do braonkasto-zelene busene. Grane ± uzlazne i gusto razgranate. Listovi 2 mm dugi, na granama jajoliki, pri osnovi jezičasti, pri vrhu postepeno u oštar zub suženi. Rebro do sredine jako, završava pre vrha lista. Ćelije na osnovi lista blizu rebra su transparentne, pravougaono izdužene, bez papila. Sporogoni retko sazrevaju; seta je crvena i duga oko 10 mm, čaure cilindrične, blago zaobljene, s kljunastim poklopcem.
Raste uglavnom na kamenju i osnovi stabala (na zemlji retko), u listopadnim šumama na stenovitoj podlozi. Česti pratioci vrste su Porella platyphylla i srodna Anomodon viticulosus. Cirkumpolarni je kosmopolit, areal uključuje srednju i severnu Evropu, Aziju, Severnu i Srednju Ameriku. U Evropi nastanjuje niže planinske oblasti, pre svega u vapnenačkim (krečnjačkim) područjima. Nije čest.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u Srbiji