Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Bryophyta -> classis Bryopsida -> ordo Hypnales -> familia Brachytheciaceae

Vrsta

Latinski naziv

Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M. Fleisch.

Srpski naziv


Opis vrste

Na krečom siromašnim šumskim tlima (kalcifob). Naročito čest u četinarskim šumama.




Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u Srbiji




Smrtovnice Osmrtnice