Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Bryophyta -> classis Bryopsida -> ordo Hypnales -> familia Amblystegiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp.

Srpski naziv


Opis vrste

Rasprostranjena vrsta.Preporučeni sadržaji na internetu
[ Ne postoje reference za izabranu vrstu. ]

Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u Srbiji
Smrtovnice Osmrtnice