Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Bryophyta -> classis Bryopsida -> ordo Funariales -> familia Funariaceae

Vrsta

Latinski naziv

Funaria hygrometrica Hedw.

Srpski naziv

Higroskopna listača


Opis vrste

Vrlo česta vrsta.
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u Srbiji