Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Bryophyta -> classis Bryopsida -> ordo Hypnales -> familia Brachytheciaceae

Vrsta

Latinski naziv

Brachythecium velutinum (Hedw.) Schimp. in B.S.G.

Srpski naziv


Opis vrste
[ Ne postoji opis za izabranu vrstu. ]Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u Srbiji