Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Dothideomycetes -> ordo Incertae sedis -> familia Incertae sedis

Vrsta

Latinski naziv

Catinella olivacea (Batsch.) Boud.

Srpski naziv


Opis vrste

Saprob, raste pojedinačno ili u grupama, u jesen na vlažnom trulom drvetu raznih vrsta listopadnog drveća a ponekad i na trulim gljivama rupičavkama (Polyporales). Apotecije prečnika 2-8 mm, sedeće sa širokom osnovom ili utisnute u supstrat sa braon hifama, u početku peharaste a zatim postaju sve spljoštenije. Himenijum gladak, crno-maslinast. Ivica jasno izražena, maslinasto-braon. Spoljašnja strana tamna do crno-braon, brašnasta.

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 90-120 x 6-8 µm. Parafize cilindrične, septatne, neznatno proširene na vrhu. Spore cilindrično-ovalne, glatke, bez septi, sa dve krupne uljane kapljice, blago braonkaste, 9-10,5 x 3,8-4,2 µm.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa, Severna Amerika.

Podaci o nalazima u Srbiji