Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Protozoa -> phylum Amoebozoa -> classis Myxogastrea -> ordo Physarida -> familia Physaraceae

Vrsta

Latinski naziv

Craterium minutum (Leers) Fr.

Srpski naziv


Opis vrste

Sporokarpi u grupama, obično sa drškom, 0,3-1,5 mm ukupne visine. Sporoteka 0,2-0,8 mm u prečniku, u obliku pehara, oker-smeđe ili maslinasto zelene do čokoladne, zakasitomrke boje ili jarko smeđe-crvene, obično tamnije od dole. Peridijum je debeo, dvojan, spojašnji sloj hrskavičav ili retko krečnjački, unutrašnji sloj krečnjački i beo, ponekad mrežast ili providan. Rasipanje preko izraženog operkuluma, koji je oštro odvojen, često preko istaknutog prstena, obično utučen na marginama, ponekad celom dužinom, ponekad je konveksan i isturen, svetliji od peridijuma, u boji varira od bele do oker, smeđe ili crvene. Drška obično malo svetlija od baze pehara, narandžasto-crvena, providna, izbrazdana, do polovine ukupne visine, ponekad nedostaje (sporokarp je onda sedeći). Hipotalus je izražen i diskoidan. Kapilicijum nalik na rod Physarum, a čvorovi su veliki nepravilni, beli ili oker boje sa tendencijom da se grupišu u sredini. Sporena masa je crna. Spore su ljubičasto-smeđe, verukulozne, 8-10 µm u prečniku. Plazmodijum je beo, jarko žut ili narandžast.
Autor: Tihomir Simin
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u Srbiji