Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Protozoa -> phylum Amoebozoa -> classis Myxogastrea -> ordo Stemonitida -> familia Stemonitidaceae

Vrsta

Latinski naziv

Stemonitis axifera (Bull.) T. Macbr.

Srpski naziv


Opis vrste

Plazmodijum je beo. Sporokarpi su u obliku 7-20 mm visokih snopića. Hipotalus je mrežast, braon boje i stalan ispod snopića. Drška je 1,5-6 mm dugačka, sjajno crna i neprozorna. Sporoteka je cilindrična, zakošena oko vrha i baze i izrazite rđave boje dok je sveža. Kolumela se postepeno kosi prema vrhu sporoteke, a na samom vrhu je vijugava gde prelazi u kapilicijum. U unutrašnjoj mreži kapilicijuma ima oko 3 okca, često sa izraslinama u pazuhu, bledo braon boje. Površinska mreža sastoji se od tankih niti sa okcima u uglovima oko 5-34 mm u prečniku, skoro bez slobodnih krajeva. Spore su veoma blede roze-braon boje 5-7,5 µm u prečniku sa veoma finim, bledim bradavicama vidljivim pod uljnom imerzijom.
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u Srbiji