Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Apionidae

Vrsta

Latinski naziv

Holotrichapion ononis (W. Kirby 1808)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Ononis. Jaja polažu od maja do septembra. Larve se razvijaju u plodu domaćina, proždirući seme. Mladi adulti se izležu od polovine juna do polovine oktobra. Adulti su aktivni i zimi. Odrasle jedinke se mogu videti od januara do novembra. Ovu vrstu karakteriše izdužena rilica. Stanište nalazi pretežno u biljkama bašti i parkova, hrani se malim brojem vrsta biljaka.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa, Prednja Azija, Severna Afrika.Stranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Udruženje Protego, Subotica