Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Apionidae

Vrsta

Latinski naziv

Hemitrichapion reflexum (Gyllenhal 1833)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Onobrychis. Ovu vrstu karakteriše izdužena rilica. Svoje stanište nalazi u biljakama bašti i parkova. Hranu nalazi u malom broju vrsta biljaka. Odrasle jedinke se mogu videti od aprila do novembra.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa bez severa, Prednja Azija, Srednja Azija, Sibir, Severna Afrika.Stranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Udruženje Protego, Subotica