Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Apionidae

Vrsta

Latinski naziv

Oxystoma pomonae (Fabricius 1798)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Vicia, Lathyrus. Imago se sreće osim na Vicia i Lathyrus, i na lišću drveća (Ulmus campestris, Quercus, Acer i dr.). Kod ove vrste rilica je izdužena. Nastanjuje biljke bašti i parkova. Hranu nalazi u malom broju vrsta biljaka. Odrasle jedinke se mogu videti od kraja aprila do novembra.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa, Prednja Azija, Srednja Azija, Sibir, Severna Afrika.Stranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Udruženje Protego, Subotica