Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Apionidae

Vrsta

Latinski naziv

Oxystoma dimidiatum (Desbrochers 1897)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Vicia villosa, Vicia cracca. Ovu vrstu karakteriše izdužena rilica. Nastanjuje biljke bašti i parkova. Ova vrsta se hrani malim brojem vrsta biljaka. Odrasle jedinke se viđaju od aprila do septembra. Syn. Apion (Oxystoma) pseudocerdo (Dieckmann, 1971)
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Srednja Evropa, Južna Evropa, Jugoistočna Evropa.Stranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Udruženje Protego, Subotica