Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Apionidae

Vrsta

Latinski naziv

Protapion interjectum (Desbrochers 1895)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Trifolium montanum. Kod ove vrste rilica je izdužena, hrani se samo jednom vrstom biljaka. Svoje stanište nalazi u biljakama bašti i parkova. Odrasle jedinke se viđaju od aprila do septembra.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa bez istoka, Severna Afrika.Stranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Udruženje Protego, Subotica