Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Apionidae

Vrsta

Latinski naziv

Pseudapion rufirostre (Fabricius 1775)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Malva neglecta, Malva sylvestris, Malva rotundifolia, Althaea officinalis, Althaea cannabina. Ovu vrstu karakteriše izdužena rilica. Uglavnom nastanjuje biljke parkova i bašti. Ova vrsta se hrani malim brojem vrsta biljaka. Adulti se mogu videti od aprila do oktobra.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa bez severa, Prednja Azija, Srednja Azija, Severna Afrika.Stranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Udruženje Protego, Subotica