Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Saxifragales -> familia Crassulaceae

Vrsta

Latinski naziv

Sedum spurium M.Bieb.

Srpski naziv

Kavkaski žednjak


Opis vrste

Baštenska vrsta žednjaka, postoji u beloj i crvenkastoj boji cveta – cimoznoj terminalnoj cvasti karakterističnoj za rod. Relativno lako prepoznatljiv, po srcasto-objajastom obliku kožastog lista (takođe karakterističnog za sukulente kojima pripada).
Poreklom je iz Male Azije, Kavkaza (= ime), a danas je u blagom širenju i aklimatizaciji na našem kontinentu. Nalazi se ponegde i u divljini, na stenama, u semi-prirodnom okruženju, gde dospeva verovatno antropogenim putem (sadnja pored spomenika i slično). Širi se lokalno izdancima sa puzećeg rizoma, a na veće udaljenosti sitnim semenjem koje se osipa i raznosi vetrom.

Sin. Phedimus spurius 't Hart
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice