Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Ranunculales -> familia Ranunculaceae

Vrsta

Latinski naziv

Pulsatilla hungarica Soó

Srpski naziv

Panonska sasa, ugarska livadska sasa


Opis vrste

Višegodišnja, 8-30 cm visoka, svilasto čupavo-maljava biljka. Listovi 2-3 puta deljeni, režnjevi 2-4 mm široki. Cvet pognut, zvonasto viseći, prečnika 2-3 cm. Krunica spolja prljavo-purpurna, unutra žutozelena, listovi perigona 15-25 mm dugi (1,5 puta duži od prašnika), vrh im je unazad savinut. Plod je za rod tipična čupava glavica (nucula, nux) sa dugim perastim semenjem. Cveta III-V.
Autentična panonsko-stepska vrsta. Nastanjuje stenovite padine i peščarske livade otvorenog tipa. Osim u Srbiji, preostalih populacija još samo ima u Mađarskoj i u Slovačkoj. Razlog da je u Flori Srbije (Josifović et al., 1970) nije bilo leži u tome, da u vremenu tog izdanja za našu teritoriju nije bila poznata – tek je kasnije uneta u X. dopunjeni tom (1986). Postoje autori koji ovaj takson smatraju samo sinonimijom od crne sase (Pulsatilla nigricans, vidi tamo), a toj nepoznanici umnogome doprinosi i retkost – čak i na listi IUCN (Categories & Criteria v3.1, Appendix II) stoji sa DD, znači nedostajući podaci. Populacija u Srbiji možda više i ne postoji (zadnji podatak je iz 1980 – Deliblatska peščara), pa je moguće da se radi o kod nas iščezlom taksonu, čiju pravu genetsku pripadnost možda nikada nećemo saznati ukoliko se ponovo ne potvrdi postojanje preživele populacije.

Sin. Pulsatilla pratensis (L.) Mill. subsp. hungarica (Soó), Pulsatilla flavescens (Hazsl.) Borb. emend. Boros
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste

Direktiva o staništima EU (Natura 2000) - Annex II,IV (EEC 1992-2009 EC);
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Bernska Konvencija (CoE 1979);

Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice