Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Odonata -> familia Platycnemididae

Vrsta

Latinski naziv

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)

Srpski naziv


Opis vrste

Jedna od najčešćih vrsta devica kod nas, koja naraste do 37mm, telo mužjaka je plavičasto sa crnim tankim klinastim šarama, telo ženke je svetlo oker sa crnim crticama ili tačkicama, tibia noge je pljosnata sa dugim trnovima. Krila su providna sa braon pterostigmom. Naseljava sve tipove staništa.
Autor: Aca Đurđević
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aca Đurđević, Saša Rajkov


Smrtovnice Osmrtnice