Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Arachnida -> ordo Araneae -> familia Thomisidae

Vrsta

Latinski naziv

Xysticus kochi Thorell, 1872

Srpski naziv


Opis vrste
[ Ne postoji opis za izabranu vrstu. ]



Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u Srbiji



Stranicu održava(ju)

Protego, Subotica


Smrtovnice Osmrtnice