Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Odonata -> familia Cordulegastridae

Vrsta

Latinski naziv

Cordulegaster heros Theischinger, 1979

Srpski naziv


Opis vrste

Najveća evopski vilin konjic sa dužinom tela do 96mm kod zenke. Telo je crno sa žutim šarama a krila providna, pterostigma je tamna, vrlo slicna sa vrstom C. bidentata. Voli male reke i potoke koji su u šumovitom okruženju brdskog i planinskog predela.
Autor: Aca Đurđević
Status zaštite vrste


Direktiva o staništima EU - Annex II;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aca Đurđević, Saša Rajkov


Smrtovnice Osmrtnice