Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Malacostraca -> ordo Decapoda -> familia Astacidae

Vrsta

Latinski naziv

Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803)

Srpski naziv


Opis vrste
[ Ne postoji opis za izabranu vrstu. ]Status zaštite vrste


Direktiva o staništima EU - Annex II;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Protego, Subotica