Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Cerambycidae

Vrsta

Latinski naziv

Anaglyptus mysticus (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv


Opis vrste

A. mysticus je veoma česta prolećna vrsta koja naseljava južnu i srednju Evropu, Ukrajinu i Zakavkazje. Šare na elitrama su varijabilne, ali uvek karakteristične i prepoznatljive. Larva se razvija u tvrdom i suvom drvetu lišćara, a odrasle jedinke se mogu videti od aprila do avgusta na cvetovima gloga, zove, drena ili voćaka. Veličina im se kreće od 6-14mm.
Autor: Ivan Simonović
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica


Smrtovnice Osmrtnice