Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Cerambycidae

Vrsta

Latinski naziv

Cerambyx scopolii Fuessly, 1775

Srpski naziv

mala hrastova strižibuba


Opis vrste

C. scopolii je široko rasprostranjena vrsta, ima je u srednjoj i južnoj Evropi, Alžiru, Tunisu, Maloj Aziji, Kavkazu i Sibiru. Često se nalazi u većem broju na cvetovima gloga ili na oborenim stablima. Larva se razvija u različitim vrstama listopadnog drveća, a odrasle jedinke su aktivne preko dana, od maja do avgusta. Prepoznatljiva je po znatno svetlijim krajevima antena i nogu. Veličina tela varira od 17-28mm.
Autor: Ivan Simonović
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica


Smrtovnice Osmrtnice