Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Odonata -> familia Corduliidae

Vrsta

Latinski naziv

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv


Opis vrste

Raste do 5,5cm, telo je metalik zeleno sa nešto žutih šara sa ventralne strane, grudi su metalik zelene kao i oči. Krila su jaka providna, žuta u bazi sa crnom pterostigmom. Živi na stajaćim vodama a preferira bare i mala jezera.
Autor: Aca Đurđević
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aca Đurđević, Saša Rajkov