Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Odonata -> familia Corduliidae

Vrsta

Latinski naziv

Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825)

Srpski naziv


Opis vrste

Dužina tela je do 6,5cm, mužjaci su crni sa žutim tačkama sa lateralnih strana a ženke su žute sa crnom prugom sa dorzalne strane, grudi su žute a oči braon. Krila su jaka, duga i providna obojena žuto sa dugom crnom pterostigmom, baza donjih krila je obojena crno. Zivi na malim dubokim jezerima sa dosta submerzne vegetacije.
Autor: Aca Đurđević
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aca Đurđević, Saša Rajkov


Smrtovnice Osmrtnice